Školní vzdělávací program

Motto školy:Při dětech člověk potřebuje sklenku plnou moudrosti, soudek obezřetnosti a moře trpělivosti.

Koncepce MŠ

Koncepce naší mateřské školy je zaměřena na výchovu ke zdraví a zdravému způsobu života. Aplikuje podporu zdraví do všech oblastí rozvoje předškolního dítěte. Využívá techniky , které vedou k tělesnému a duševnímu zdraví. Naše mateřská škola využívá zdravého venkovského prostředí a blízké přírody k častému pobytu a sportovnímu vyžití dětí v přírodě.

V rámci zdravého životního stylu zařazujeme v naší mateřské škole do života dětí cvičení jógy, hru na flétnu, míčkové a válečkové automasáže rukou a chodidel, psychomotorické hry pro uvolnění a koncentraci.Vytváříme pro děti klidné a pohodové prostředí, ve kterém mají pocit bezpečí a jistoty. Novým dětem je umožněn zdravý a nenásilný vstup do nového prostředí za účasti rodičů postupně se prodlužujícími pobyty.

Na základě programu Zdravá mateřská škola vytváříme podmínky pro optimální vývoj dítěte. Při vzdělávání dětí vycházíme z jejich přímých zážitků a z jejich vlastního experimentování. Vzdělávání je založeno na základní činnosti dětí, kterou je hra. Záměrem naší mateřské školy je, aby v průběhu svého většinou tříletého pobytu, získaly přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro další život a učení.

Program MŠ

zdrava skola

Jsme školou, která vychází z Rámcového vzdělávacího programu a z programu Zdravá mateřská škola. Do národní sítě škol podporujících zdraví byla naše mateřská škola oficiálně přijata v červnu roku 2009.

koralky

Naše školní kurikulum podpory zdraví má název "Fialové korálky rozsypané do dálky. Na šňůrku je navlékáme, mnoho věcí poznáváme." a je vypracováno na období 2015/2018.

Vychází ze dvanácti zásad podpory zdraví (učitelka podporující zdraví, věkově smíšené třídy, rytmický řád života a dne, tělesná pohoda a volný pohyb, zdravá výživa, spontánní hra,podnětné věcné prostředí, bezpečné sociální prostředí, participativní a týmové řízení, partnerské vztahy s rodiči, spolupráce mateřské školy se základní školou, začlenění mateřské školy do života obce).

Celým kurikulem se prolínají dva důležité, vzájemně se doplňující principy:

  • respekt k přirozeným lidským potřebám v celku společnosti a světa
  • rozvíjení komunikace a spolupráce

Školní kurikulum podpory zdraví obsahuje 5 podtémat:

  • identita - ,,Vím, kdo jsem a kam patřím " (Já a moji kamarádi; Jak žijeme u nás doma)
  • společenství - ,,Učím se zvládnout, co život přináší" (Začínáme spolu; Těšíme se k zápisu; Loučíme se s předškoláky)
  • změny v přírodě - ,,Žiji uprostřed stálých změn v přírodě" (Podzime, podzime, už se na tě těšíme; Přišla zima mezi nás; Vítáme tě, sluníčko!)
  • aktivita - ,,Podporuji zdraví ostatních" ( Vánoční čas je tu zas; Hej, hej, hej, masopustní rej)
  • zdravý životní styl - ,,Chráním si své zdraví" (Zelenina, ovoce - prospějí nám velice; Bacilů se nebojíme, rychle s nimi zatočíme)

Školní kurikulum podpory zdraví je zpřístupněno rodičům na pedagogické nástěnce pro rodiče umístěné v šatně dětí.

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru